De volgende generatie heeft geen rijbewijs meer nodig

Written by Frank Kroon on Feb 10, 2020

Written by Frank Kroon

4 years ago

Interesting Engineering_NoMoreDriverLicense
De web site Interesting Engineering verwacht wat eerder al in de San Diego Tribune en Motor Trend stond: “Uiteindelijk – in 5 -10 jaar – verdwijnt de auto-in-eigendom. De auto wordt vervangen door een mobiliteitsdienst.” Deze inschatiing wordt gedeeld door grote spelers als Waymo (Google), Tesla, Lyft, Daimler, Ford en GM. Wat wij moeten doen is ons voorbereiden op die nieuwe mogelijkheden. Wij bij BeMup zijn al vast volop mee bezig.

  Zelfrijdende Voertuigen

Add your comment

2 + 4 =